برچسب شده مرد واقعی

خصوصیات یک آقای باشخصیت 0
8,366

خصوصیات یک آقای باشخصیت

تنها با یک نگاه گذرا به اطراف خود متوجه میـشوید کـه در مـیـان مـا عـده کـمـی از آقـایـون بـا شخصیت واقعی باقی مـانـــده اند. در گذشته یک مرد با شخصیت خیلی بیشتر مـورد احتـرام قـرار می گرفت و اصالت جزء شرافت افراد به شمار می رفت. امـا افسوس که در جامعه کـنونی خیلی چیزها تغییر کرده اسـت، برخی در جهت بـهبودی و بسیاری نیز رو به سمت بدتر شدن دارند. یکی...
8 خصوصیت یک مرد واقعی 5
28,061

۸ خصوصیت یک مرد واقعی

درس امروز درسی پایه ای و اساسی است، در مورد پایه و اساس مرد بودن است. با کلیه ی اطلاعاتی که در دست دارم، مطمئن هستم که شما بحث درمورد چنین مسائلی را بی فایده می دانید و خواهید گفت چرا وقتی مسائل مهمتری مثل کار و تجارت هست، باید چنین چیزهایی یاد بگیرید. پاسخ این سوال بسیار ساده است: برای ساختن یک خانه ی...
یک خانم واقعی به دنبال مردی حقیقی است 3
6,859

یک خانم واقعی به دنبال مردی حقیقی است

حق مردها تقریبا درحال نابود شدن است.موج فمینیستی ۵۰ ساله همه چیز را ویران کرده است. نوعی آشفتگی در مورد وظایف و مسولیت های زن و مرد در جوامع کنونی به وجود آمده است. بسیاری از زنان فریاد “ما نیازی به مردها نـداریم” را سـر داده انـد. تجـاوزهـا و آزار و اذیــت جنـــسی شـدیــدا افزایش یافته است و زنـهـا تمام مردها را به دلیل وجود یک چنین مشکلاتی سرزنش می کنند....