برچسب شده مرگ عزیز

مراحل سوگواری و التیام از حوادث و اخبار ناگوار 0
5,506

مراحل سوگواری و التیام از حوادث و اخبار ناگوار

برای التیام یافتن، مراحل سوگواری و عزاداری باید یک به یک جلو رود. وارد هر مرحله که می‌شوید، معقول به نظر خواهد آمد و به اتفاقی که برایتان می‌افتد فکر خواهید کرد. هر کسی با سرعت خود در این پروسه حرکت می‌کند و نمی‌توانید این مراحل را با عجله طی کنید. به خودتان اجازه حرکت دهید. اینجا احساسات هستند که مسئولند و احساسات IQ ندارند....
کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان 6
7,992

کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان

شوک از دست دادن — چه از نظر احساسی، چه ذهنی، چه فیزیکی و چه معنوی — بسیار شدید است. وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم، درمورد ذات و طبیعت آنچه که هستیم سوال می‌کنیم. بعد از بیداری لحظه‌ای هست که همه چیز در دنیای ما عادی می‌شود. و آنوقت است که به خاطر می‌آوریم و ابرهای تیره دوباره دور سرمان را می‌گیرند. در این...
وقتی فرصت زندگی به پایان می رسد 8
9,961

وقتی فرصت زندگی به پایان می رسد

همه ما به این لحظه خواهیم رسید. دیر یا زود به سراغمان خواهد آمد و به همه چیز پایان خواهد داد. نه راه بازگشتی و نه فرصتی دوباره. کسی را از آن گریزی نیست، وقتش هم بر همگان نامعلوم. با گذر زمان نزدیک و نزدیک تر می شود. وقتی میرسد مفهومش این است که دیگر نه می توان آرزویی کرد و نه به چیزی دل...
به خودمان و دیگران کمک کنیم که با مرگ عزیزان کنار بیاییم 23
32,634

به خودمان و دیگران کمک کنیم که با مرگ عزیزان کنار بیاییم

داغ عزیز تجربه ای است که زندگی هر کسی را می تواند تغییر دهد. بااینکه عزداری فرایندی طبیعی در زندگی انسانهاست اما اکثر ما نمی توانیم به تنهایی با آن کنار بیاییم. دیگران هم معمولاً نمی توانند کمک خوبی برای ما باشند چون در آن موقعیت احساس راحتی نمی کنند و نمی خواهند که اوضاع را بدتر کنند. در زیر نشان می دهیم که چطور...
چگونه در اندوه دیگران شریک باشیم؟ 3
6,908

چگونه در اندوه دیگران شریک باشیم؟

مـمکن است اخیرا یکی از دوستان، اعـضـای خـانـواده و یا یک همکار، عزیزی را از دست داده باشد. بـه مـحـض آنـکـه مراسم سوگواری به پایان میرسد و سیل دسـته گــلــها و تسلیت ها پایان می پذیرند آن وقت است که فرد سـوگوار به پشتیبانی نیاز خواهد داشت. سـوگـواری بـرای اغـلــب افـراد مــی تـواند تجربه ای وحشتناک و غریبانه ای بـاشـد. همچنین برای اغلب مردم از آنـکه احـساسات غـم و اندوه خود را...