برچسب شده مسائل مربوط به سقط جنین

نکاتی در مورد سقط جنین 23
34,928

نکاتی در مورد سقط جنین و اخلاقیات

همه بحث ها درمورد سقط جنین به شش سوال خلاصه می شود. پنج سوال اول به ماهیت جنین برمی گردد که داخل رحم مادر رشد می کند و آخرین سوال به بحث اخلاقیات در این مسئله می پردازد. این سوالات عبارتند از: