برچسب شده مشاجرات خانوادگی

20 موضوع اصلی مشاجرات خانوادگی 12
14,981

۲۰ موضوع اصلی مشاجرات خانوادگی

انتخاب خانواده مان دست ما نیست و احتمالاً به همین دلیل است که اینقدر با آنها  بحث و مجادله می کنیم. تحقیقات جدید نشان می دهد که خانواده های انگلیسی به طور متوسط هر ساله ۴ روز کامل را به بحث و دعوا می گذرانند. این تحقیق که روی ۳۰۰۰ خانواده انجام گرفت مشخص کرد که مادرها، پدرها و فرزندانشان حداقل سه اختلاف برایشان پیش...
پیشگیری از مشاجرات خانمان سوز
9,314

پیشگیری از مشاجرات خانمان سوز

قوت احساسی یک ارتباط، وابسته به قوت ابزارهای ارتباطی میان طرفین است و این مهم حاصل نمی شود مگر به یمن وجود برقراری ارتباط کلامی متناسب با مختصاتی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد. در این مقاله مهارتهایی را به شما آموزش می دهیم که به طور کلی نگاه و طرز برخوردتان به کشمکش ها و تعارض های موجود در روابط را دگرگون...
چرا والدین نزاع می کنند؟ 0
5,398

چرا والدین نزاع می کنند؟

به احتمال زیاد اخیرا با پدر مادر خود بر سر مسائلی نظیر: طرز لباس پوشیدن، نحوه انجام تکالیف، دوستان، ساعات بازگشت به خانه، و بـطور کـلی همه چیز جر و بحث نموده ایـد. ولی دلیل این امر که آنها خودشان هم با یکدیگر بحث می کنند، چه می تواند باشد؟ اگر بشنوید کـه شـما تـنـها کسـی نیسـتید کـه بـا یـکی از والـدین خـود مشـاجـره مـی کـنـیـد، شـایـد کمی احساس راحـتی بـه...
روشهای متوقف کردن غر زدن خانمها 0
12,405

روشهای متوقف کردن غر زدن خانمها

مشاور عزیز، به کمک شما نیاز دارم. من با خدای غرولند ازدواج کـرده ام و تصور می کنم که حتی برای یک لحظه دیگر هم نمیتوانم بـا او بـه جر و بحث بپردازم و گله و شکایت ها و آزار و اذیـت هایش را تحمل کنم. از آن زمانیکه پـایم را در خانه میگذارم تا زمانی که به رخت خواب می روم، او یـک ریز غر می زند و متوقف...