برچسب شده مشتریان

کاری کنید مشتریانتان درست جلوی پایتان سبز شوند 1
5,910

کاری کنید مشتریانتان درست جلوی پایتان سبز شوند

مشتری‌ها دو نوع هستند: کسانی که در حال حاضر از هیچ محصول یا خدمات مشابه شما استفاده نمی‌کنند، دوم گروهی که این محصول یا خدمات را از یکی از رقیبان شما دریافت می‌کنند. گروه دوم معمولاً پرتعدادتر هستند ولی جذب آنها سخت‌تر است چون باید کاری که تا الان می‌کرده‌اند یا محصولی که تا امروز استفاده می‌کرده‌اند را کنار بگذارند و سراغ شما بیایند.
چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم 0
6,322

چطور فروشنده ای فوق العاده باشیم

فروش یک هنر است. اگر بتوانید بین اغواگری و جذبه یک فروشنده خوب تعادل برقرار کنید، حتی می‌توانید بستنی با سُس شکلاتی را به زنی که دستکش‌های سفید دست کرده است بفروشید. اگر می‌خواهید بدانید چطور می‌توانید اعتماد را در مشتری ایجاد کرده، حضوری قاطع داشته و نگرشی خوشبینانه به فروشتان داشته باشید، این مقاله را دنبال کنید.
۶ راه برای جذب مشتری و نگه داشتن آنها 0
6,202

۶ راه برای جذب مشتری و نگه داشتن آنها

خیلی مهم است که خودتان و محصولتان را طوری معرفی کنید که نه تنها بتوانید جمعیتی که می‌خواهید را به سمت خودتان بکشانید، بلکه تشویقشان کنید که دوباره به سمتتان برگشته و مشتری دائمتان شوند. در زیر به ۶ روش برای جذب مشتری و نگه داشتن آنها اشاره می‌کنیم:
نحوه تشخیص و برخورد با مشتریان عصبانی 3
13,752

نحوه تشخیص و برخورد با مشتریان عصبانی

احتـمالاً هـر روز بـا مشتـریـان عصبـانی مواجه مــی شوید. می دانید، آنهایی که می خواهند همه اتفاق های بدی که در زندگیشان افتاده را یکجا سر شما خالی کنند؟ حـرفهای آنها ممکن است طعنه آمیز و نیشدار باشد و یا با بد زبانی و حـرف هـای نـاروا همـراه بـاشد. مـمکن اسـت مستقـیـماً فـحـش بـارانـتـان کنـند، تـهدیـدتان کـننـد، یـا سـعی کنــنـد بترسانندتان. کنار آمدن با چنین افرادی خیلی سخت است و روبه رو...
فروشنده خوبی باشید 0
5,176

فروشنده خوبی باشید

کتاب ها و فیلم ها زیادی در رابطه با اینکه چطور فروشنده ای خـوب بـاشـیم وجود دارد. اما مشکل اینجاست که اکثر ایـن کـتاب ها مسـئله را از دیـدگـاه بسیار باریک بینانه ای بررسی می کنند. فروش و عرضه اطلاعات، کاری است که همه به طور منظم انجام میـدهنـد: برخی افکار و اطلاعات خود را بـعنوان اسـاتید دانشگاه ها در اختیار شاگردانشان  می گـذارنـد، بـرخـی در شـرکـت هـا و...