برچسب شده مشخصات

خصوصیات افراد خود ساخته 10
16,844

خصوصیات افراد خود ساخته

در این مقاله ۱۶ خصوصیت افراد خودساخته را برایتان عنوان می کنیم. فرد خودساخته اینجا به معنی فردی است که درصدد واقعیت دادن به توانایی های خود است. بعد از اینکه تک تک این خصوصیات را به دقت مطالعه کردید، به نسبت میزان نزدیکی که به هریک از خصوصیات دارید، به خود نمره ۱ تا ۱۰ بدهید.