برچسب شده مشکلات احساسی

خلاء عاطفی چیست و چه نشانه های دارد 0
18,737

خلاء عاطفی چیست و چه نشانه های دارد

شما در روابط خود چه میزان از خلاء عاطفی را پر میکنید؟ آیا میزان بار عـاطفـی کـه شـمـا و شـریـک زندگـی تـان پـر  می کنید، تاثیری بر روی رابطه دارد؟ در حقیقت بله. منظور از “بار عاطفی” چیست؟ وقت،انرژی و زمانی است  که شما با یکدیگر صرف می کنید و به احسـاسات، گفتار، افکار، نیازها و خواست های یکدیگر گوش می دهید. زمانی که صحبت از روابط...