برچسب شده مشکلات زناشویی

مشکلات و درگیرها در روابط عاطفی وعاشقانه

مشکلات و درگیرها در روابط عاطفی وعاشقانه

در شروع رابطه به این فکر نکنید که این آخرین فرصت عاشقیست! به سرعت تصمیم نگیرید، قبل از اینکه رابطه شما نزدیک تر شود، طرف خود را بشناسید، چرا که با شروع یک رابطه، هیچ تضمینی برای موفقیت یا خوشبختی و ادامه ی آن وجود ندارد. درگیریهای عشقی و جدایی ها همواره به ایجاد استرس و افسردگی در دو طرف منجر می شود. همیشه منتظر...
زندگی زناشویی خودرا با تغییر دیدگاهتان بهبود بخشید 1

زندگی زناشویی خودرا با تغییر دیدگاهتان بهبود بخشید

داستان اینطور است که پیرمردی کنار نوه هایش نشسته بود و به آنها می گفت که در همه زندگی ها یک جنگ خیلی وحشتناک هست، جنگ بین دو گرگ. یکی از آنها شر است: یعنی ترس، عصبانیت، دشمنی، طمع، خودبینی و تکبر، ترحم به خود، دشمنی و خصومت، و فریب. آن دیگری خیر است: یعنی لذت، آرامش، فروتنی، اطمینان، بخشندگی و سخاوت، حقیقت، نجابت و...
3 مشکل اصلی روابط: پول، سکس و فرزند 0

۳ مشکل اصلی روابط: پول، سکس و فرزند

یکی از بزرگترین جدال های زندگی بر سر موضوعاتی نظیر پول، سکس، و بچه هاست. از آنجایی که این مقوله ها جزء مواردی هستند که احساسات افراد را بیش از پیش تحریک می کنند، شاید کمتر کسی بتواند در مورد آنها به راحتی و بدون جر و بحث صحبت کند. البته این امر در حالی است که نه تنها شما می توانید از بروز هر...
9 قاتل عمده روابط عاشقانه 1

۹ قاتل عمده روابط عاشقانه

دنیای قرارهای ملاقات سرشار از بی نظمی، هرج و مرج، و اتفاقات ناگوار است. این روزها پیدا کردن کسی که ارزش وقت گذاشتن را داشته باشد، کار دشواری شده است. با در نظر گرفتن تمام این موارد، همه ما باز هم دوست داریم که خودمان را وارد یک چنین بازی کنیم؛ تنها به خاطر یک چیز: رسیدن به رابطه آرمانی. زمانیکه شما گوهر گرانبهای خود...