برچسب شده مقابله با خواب آلودگی

چگونه صبح ها براحتی از خواب بیدار شویم؟ 1
9,061

چگونه صبح ها براحتی از خواب بیدار شویم؟

آیا صبح ها به سختی از خواب بیدار می شوید؟ آیا به سختی روز خود را شروع میکنید؟ اگر شما هم جزء یکی از افرادی هستید که بیرون پریدن از رختخواب برایشان کار دشواری به نظر می رسد، تا کنون شده از خودتان بپرسید که دلیلش چیست؟ چرا فقط برای یک دقیقه بیشتر چرت زدن مکرراً روی زنگ ساعت می کوبید و نهایتاً هم باید...
12 نکته برای جلوگیری از خواب آلودگی ظهر 1
6,932

۱۲ نکته برای جلوگیری از خواب آلودگی ظهر

در طول روز زمانی می رسد که احساس می کنید توانایی ادامه فعالیت های خود را ندارید. نمی توانید به درستی فکر کنید، سرتان سنگین می شود، و دائما به ساعت نگاه می کنید تا ببینید چه زمانی می توانید به خانه برگردید. اما ساعت هنوز ۲ بعد از ظهر است. شما یک روز سخت کاری را دنبال می کنید که پر از تماس ها...
12 نکته برای جلوگیری از خواب آلودگی ظهر 17
80,126

۱۲ نکته برای جلوگیری از خواب آلودگی ظهر

در طول روز زمانی می رسد که احساس می کنید توانایی ادامه فعالیت های خود را ندارید. نمی توانید به درستی فکر کنید، سرتان سنگین می شود، و دائما به ساعت نگاه می کنید تا ببینید چه زمانی می توانید به خانه برگردید. اما ساعت هنوز ۲ بعد از ظهر است. شما یک روز سخت کاری را دنبال می کنید که پر از تماس ها...