برچسب شده منطقه امن

5 راه برای توسعه قلمرو امن 4
7,007

۵ راه برای توسعه قلمرو امن

توسعه قلمرو امن همان ساختن اعتماد به نفس در خود نیست. اما ایندو خیلی خوب با هم جفت و جور می شوند. یکی سازنده دیگری است. خیلی از افراد دچار روزمرگی می شوند، از آن خط مشی امن و راحت خود که چندان هم جالب و مهیج نیست خسته می شوند. ترس از زمین خوردن یا احمق جلوه کردن باعث می شود پایتان را از...
7 نکته برای خوش آمد گویی به زندگی غیر معمولی 0
4,904

۷ نکته برای خوش آمد گویی به زندگی غیر معمولی

به نظر من هیچ چیز به اندازه حقیقت موجود در دل هرکدام از ما که استفاده از فرصت های تازه و کشف زندگی خارق العاده و غیرمعمولی را برای ما فراهم می کند، برای تشویق بهتر نیست. منظور من از خارق العاده و غیرمعمولی، زندگی نیست که موقعیت تجارب هیجان انگیز و تحقق برخی دستاوردهای جدید و خاص را برای ما فراهم کند. منظور من...