برچسب شده موزیک موقع کار

تاثیر گوش دادن به موسیقی در افزایش بازدهی در محل کار 7
15,061

تاثیر گوش دادن به موسیقی در افزایش بازدهی در محل کار

خیلی ‌ها دوست دارند موقع کار کردن به موسیقی گوش کنند و من قطعاً یکی از آنها هستم. من فکر می‌کنم موسیقی باعث می‌شود بتوانم بهتر روی کاریکه انجام می‌دهم تمرکز کنم. البته می‌توانم تصور کنم که کسانی هستند که به این دلیل موزیک گوش می‌کنند که باعث می‌شود نتوانند روی کارشان تمرکز کنند.