برچسب شده موفقیت در زندگی

تاثیر گله و شکایت برای دستیابی به موفقیت 1
5,097

تاثیر گله و شکایت برای دستیابی به موفقیت

این جزء طبیعت انسان است که گاهی اوقات گله و شکایت کـنـد، اما آیا ممکن است تداوم این گله و شکایت ها فرصت کسـب موفقیت را از شما بگیرد؟ همه ی ما کسانی را می شناسیم که هر وقت آنها را میبینید، در حــال شکایت کردن هسـتند. ایـن افـراد تـاثـیر مـنـفی بر روی شما می گذارند و روحیه تان را ضعیف می کنند. کمی فکر کنید…خودِ شما یکی از...
ویژگیهای ناملموس موفقیت 0
3,707

ویژگیهای ناملموس موفقیت

چه در حال شروع شغل تازه ای باشید، چه شغل قبلی خود را ادامه دهید، شالوده های اساسی برای رسیدن به موفقیت، همواره یکسان هستند. موفقیت دارای خصوصیات منحصر به فردی است که همواره شما را به سوی سطوح بالاتر هدایت میکند. اما به راستی این خصوصیات چطور در زندگی شغلی افراد سایه می افکنند و به راحتی دو فرد با توانایی های یکسان را...
تاثیر جدیت بیش از حد بروی موفقیت 7
7,911

تاثیر جدیت بیش از حد بروی موفقیت

آیا خوش میگذرانید؟ آیا کارتان را دوست دارید؟ می توانید هر روز صبح زود از خواب بیدار شده و سر کار بروید؟ حـرف هایی که در مـورد کـار سـر زبـان مــردم است، مانع پیشرفت شـمـا مـی شود. “سر کـار قــرار نـــیست به آدم خوش بگذرد.” “باید شوخی و خنده را کنار بگذارید و کمی جدی تر شوید.” و بزرگترین این عقاید: “اگر آدم جدی باشم،...
15 راه ساده برای رسیدن به موفقیت 1
5,302

۱۵ راه ساده برای رسیدن به موفقیت

ممکن است تصور کنید که شما راهتان با آن دسته افراد موفقی که پیوسته کامیابی های تازه حاصل می کنند یکی نباشد. البته ممکن است آنها توانایی هایی داشته باشند که شما فاقد آن هستید، اما همیشه به یاد داشته باشید: موفقیت آموختنی است و تنها تفاوت شما با آنها این است که آنها همیشه یک سری عادات خاص را به کار می بندند و...