برچسب شده ناامیدی

امیدواری، سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی می سوزیم 9
6,459

امیدواری، سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی می سوزیم

قاضی دادگاه بود، بعد از خدمتی طولانی غریب به سی سال، حالا داخل تاکسی نشسته بود و با شگفتی به حکم بازنشستگی اش زل زده بود. داشت با خود فکر می کرد که بهترین تجربه ای که طی این سی سال از سرگذشت مردمی که برای آن ها قضاوت کرده، به دست آورده بود چیست. بعداز تاملی طولانی بی درنگ لبخندی زد و دفتر خاطرات...
8 روش برای فائق آمدن بر احساس نا امیدی 0
4,096

۸ روش برای فائق آمدن بر احساس نا امیدی

احساسی که شما دارید “ناامیدی” است شاید گاهی با کمی ناراحتی و عصبانیت نیز همراه باشد. به شدت بر روی اهداف و پروژه های خود کار می کنید، اما راه به جایی نمی برید و اصلاً دلیلش را هم نمیدانید. تنها چیزی که می دانید این است که ناامید هستید و بدون توجه به این مطلب که تا چه اندازه به سختی تلاش می کنید،...
لحظات ناامیدی را پشت سر بگذاریم 1
4,514

لحظات ناامیدی را پشت سر بگذاریم

عواملی که باعث بروز احساسات منفی در ما میشوند، معمولاً نشانگر هستند تا سببی، اختلاف میان شما با یک دوست و یا یک عزیز، یک مشکل جسمی، یک مانع و یا یک خبر ناگوار در روزنامه. هرگاه دلگیر و ناامید شدید، این دو پرسش را از خود بپرسید: ۱-رویداد برانگیزنده این احساس در شما چه بوده است؟ ۲-و اینکه این رخداد با چه چیزهایی مرتبط...