برچسب شده نحوه پاسخ به سوالات جنسی بچه ها

متداولترین پرسشهای کودکان درباره رابطه جنسی 26
23,406

متداولترین پرسشهای کودکان درباره رابطه جنسی

جواب دادن به سوالات بچه ‌ها درمورد رابطه ‌جنسی یکی از سخت‌ترین مسئولیت‌ها از دیدگاه والدین است. حتی والدین خیلی مطمئن به خود هم وقتی می خواهند درمورد این موضوعات با فرزندشان صحبت کنند زبانشان بند می‌آید. اما به هیچ عنوان نباید از حرف زدن درمورد این موضوع خودداری کنید. با جواب دادن به سوالات فرزندتان، می‌توانید به آنها کمک کنید با احساساتی سالم بزرگ...
پرسش و پاسخ درمورد سؤالات جنسی کودکان
22,570

پرسش و پاسخ درمورد سؤالات جنسی کودکان

پاسخ دادن به سؤال های بچه ها درمورد مسائل جنسی، چیزی است که همه والدین را به وحشت می اندازد. حتی آنـدسـته از والدین به خود مطمئن هم وقتی صحبت به این موضوع میـکشد، اعتماد به نفس خود را برای پاسخ گویی به فـرزنـدشان از دسـت می دهند. اما به هیچ عنوان نباید از ایـن مـوضوع طفـره رفت. با دادن پاسخ صحیح و مناسب  به این قبیل سؤالـهای کودکان، والدین...