برچسب شده ندامت

چرا خیلی ها بعد از خیانت احساس پشیمانی ندارند 35
34,354

چرا خیلی ها بعد از خیانت احساس پشیمانی ندارند

عدم پشیمانی از خیانت معمولاً روشی برای حفاظت از خود و ادامه انکار به خیانت است. اجازه بدهید کمی در این مورد فکر کنیم. وقتی کسی راه خیانت را پیش می گیرد، علائم هشدار و توقف زیادی سر راه خود می بیند. بارها و بارها ندای درونیشان  از آنها سوال می کند که چه می کنند و هشدار می دهد. همه آنها در اعماق قلب...