برچسب شده ندای قلب

دلایل اهمیت توجه به ندای درونی جهت گذران زندگی 0
4,782

دلایل اهمیت توجه به ندای درونی جهت گذران زندگی

وقتی دچار استرس می شوید، چه چیز شما را به ادامه راه ترغیب می کند؟ حس وظیفه؟ ترس از شکست؟ یا فقط لذتی که از انجام آن کار عایدتان می شود؟ پاسخ شما به این سؤال، کیفیت زندگی شما را به طور کل تعیین می کند – چارلز بارکه من وقتی کلاس چهارم بودم، خیلی جدی (و البته با اشتیاق فراوان) به معلمم گفتم: “من...