برچسب شده (نسبتاً) بی خطر برنزه شویم

(نسبتاً) بی خطر برنزه شویم 5
9,061

(نسبتاً) بی خطر برنزه شویم

اجازه بدهید یک چیز را واضح بگوییم: چیزی به اسم برنزه شدن بی خطر وجود ندارد. وقتی زیر آفتاب می خوابید خودتان را در معرض مشکلات زیر قرار می دهید: – ایجاد لک روی پوست و پیری زودرس پوست – ایجاد سوختگی های دردناک – ایجاد سرطان پوست