برچسب شده نشانه عاشق شدن

نکاتی درباره عشق و عاشقی 108
37,307

نکاتی درباره عشق و عاشقی

همه ما دوست داشتن را تجربه کرده ایم. والدین، برادر و خواهر، دوستان و حتی حیوانات خانگیمان را دوست داشته ایم. اما دوست داشتن عاشقانه کمی تفاوت دارد. عشق حسی عمیق و جدید است که با انواع دیگر دوست داشتن فرق دارد. عشق ورزیدن و  مورد عشق قرار گرفتن به زندگی ما غنا میبخشد. آدمها وقتی به دیگران احساس نزدیکی کنند، شادتر و حتی سالمتر...
آیا شما واقعا" عاشقید ؟! - 20 راه برای تشخیص عشق واقعی 30
26,240

آیا شما واقعا” عاشقید ؟! – ۲۰ راه برای تشخیص عشق واقعی

گرایش بین زن و مرد در نوع خود میتواند مفید یا مضر باشد . البته بیشتر ما حداقل یک بار در زندگی تمایل قوی را نسبت به فرد مخالف حس کرده ایم ، خوب! ، این حس در مورد روابط معمولی شاید بتواند موثر باشد ولی در مورد مسئله ی ازدواج اگر بخواهیم تنها با اکتفا به این تمایلات و بدون توجه به معیارهای دیگر...
نشانه های عاشق شدن 1
8,598

نشانه های عاشق شدن

شما با افراد بسیاری برخورد کرده و در تماس بوده ایــد،اما اخیـرا” بـا شـخـصـی روبـرو شـده ایـد کـه احـســـاس متفاوتی نسبت به وی دارید ولی مطمئن نیستید که او همان شخصی است که دنبالش بوده اید. برای رسیدن به جواب خود در این قـسـمـت ۱۰ عـلامـتـی کـه نـشـان  میدهد عاشق او شده اید را می خوانید. نشانه ۱۰ نامزد یا همسر قبلی خود را فراموش...