برچسب شده نیمه گم شدمو از کجا پیدا کنم

از اینکه برای همیشه تنها و مجرد بمانید می ترسید؟ 4
9,813

از اینکه برای همیشه تنها و مجرد بمانید می‎ترسید؟

احساس می‌کنید هیچوقت کسی که می‌خواهید را پیدا نمی‌کنید؟ با این راهکارها دیدگاهتان را تغییر دهید. بعد از چند سری آشنایی‌های بد و رابطه‌هایی که به بن‌بست رسیدند، ممکن است فکر کنید قرار است تا آخر عمر تنها باشید و حتماً خودتان مشکلی دارید. نگران نباشید. افراد خیلی زیادی مثل شما هستند. با ایجاد کمی تغییر در نگرشتان می‌توانید کسی که دوست دارید را کنار...
یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید 54
19,695

یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید

به دنبال آن فرد ایدآل هستید که زندگیتان را با او تقسیم کنید؟ برای اکثر ما پیدا کردن آن یار ایدآل چندان آسان نیست چون اهمیت مشخص کردن اینکه چه کسی واقعاً شاد و خوشبختمان می‌کند را یاد نگرفته‌ایم. وقتی خواسته‌هایمان از فرد ایدآل پرابهام باشد، برای دنیا سخت و غیرممکن خواهد شد او را جلوی رویتان قرار دهد.