برچسب شده هدف زندگی

روانشناسی تمایلات انسان در زندگی 1
8,791

روانشناسی تمایلات انسان در زندگی

در مبحث روانکاوی، فروید بطور کامل تفاوتهای بین انگیزه و شهوت جنسی در مقابل حس مرده و مخرب جنسی را، بیان کرده است. هدایت صحیح و ارضای شهوت و میل جنسی به دنبال خود حس و ترغیبت به انگیزه های مثبت دیگر در زندگی را در بر دارد، و بالعکس بی انگیزگی در میل جنسی، خود، اثرات مخربی بر جای خواهد داشت. چگونگی بارتاب میل...
اگر نمی دانید کجا می روید، به هیچ کجا نخواهید رسید 2
6,711

اگر نمی دانید کجا می روید، به هیچ کجا نخواهید رسید

چند نفر را می شناسید که انگار بی هدف در زندگی خود سرگردان هستند، گویی که هیچ مسیر و جهتی ندارند؟ پس وقتی نمی دانید که کجا می روید، هر راهی شما را به آنجا می رساند. بنابراین هر هدفی باید یک نتیجه مشخص داشته باشد. حالا ببینید یک نتیجه و برآیند مشخص چیست. ساده است، معنی آن این است که درمورد نتیجه و برآیندی...
بررسی پوچ گرایی و بحران هستی 6
7,799

بررسی پوچ گرایی و بحران هستی

بحران وابسته به موجودیت زمانی پیش می آید که فرد در پاسخ به پرسشهایی در زمینه ی معنی زندگی و هدف آن ( و همچنین جایگاه خود در زندگی) دچار تردید می شود. زندگی دیگر موجبات رضایت خاطر وی را فراهم نمی کند و آرامش ذهنی فردی یا حتی اجتماعی او از دست رفته و مسیرش را گم می کند. به طور اساسی در این...
تاثیرات زندگی معنادار و هدفمند 1
4,868

تاثیرات زندگی معنادار و هدفمند

زندگی معنادار طریقه ای است برای نائل شدن به شادکامی پاینده. زمانیست که زندگانی را با مفهومی خاص سپری می کنید و می دانید برای حیات خود هدفی اصیل دارید. پرسش این است: آیا در ورای زندگی شما دلیل و منطقی نهفته است؟ مقصود و و منظور شما از زندگی چیست؟ اندکی برای تفکر درباره زندگیتان زمان بگذارید. سوالات زیر می توانند شما را برای...
نحوه تعیین و دستیابی به اهداف شخصی 4
9,093

نحوه تعیین و دستیابی به اهداف شخصی

به جای داشتن یک برنامه ی ذهنی، مُشتی خیال و آرزوی مــبهم، بهتر است که برای پیشرفت و ترقی شخصی، روی  اهداف مشخص متمرکز شوید. مشخص کردن اهداف باعث می شود که بتوانید انتخاب های بهتری داشته و به اهداف کـوتاه و بـلنـد مـدت خـود بـرسـیـد و دستـاوردهــای خـود را بسـنجید. در اینجا چـند راه مشخص کردن اهداف را برایتان بازگو نموده و بـشـما بـرای...