برچسب شده همسریابی

فرمول دوست یابی 0
5,352

فرمول دوست یابی

آیا تاکنون با خود عهد بسته اید که من بعد در انتخاب شریک رابطه خود بیشتر دقت کنید؟ اما آیا قادر خواهید بود بدون یک فرمول منطقی به خواسته خود دست یابید؟ فرمول دوستیابی شما را یاری میدهد تا الگوی  روابط ناموفق پیشین خود را شناسایی کرده و آنها را تغییر دهید. همچنین نیازها و شرایط مقتضی روابط آینده را برای شما ترسیم میسازد. خانم...
تکنیکها و روشهای برقراری ارتباط برای انتخاب همسر 17
19,916

تکنیکها و روشهای برقراری ارتباط برای انتخاب همسر

رویکرد اولیه برقراری ارتباط با جنس مخالف عبارت است از پیدا کردن شریکی مناسب که خصوصیاتی منطبق با معیارهای شخصی فرد داشته باشد؛ از اینرو می توان اظهار داشت که شیوه و تکنیک های به کار گرفته شده به این مضمون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند. هنگامیکه نوبت به انجام یک چنین کاری می رسد، . تعداد بسیار زیادی از افراد عموماً دست...
روشهای تهیه یک پروفایل جذاب 3
7,963

روشهای تهیه یک پروفایل جذاب

این دیگر یک راز محسوب نمیشود: سایتهای همسریابی آسانترین و سریعترین روشهـا را بـرای افـراد مـجـرد جـهت یافتن همسر فراهم می آورند. طـبق یــک بــرآورد، روزانـه حدود ۵۰۰ هزار نفر در سراسر جهان از این سایتها دیـدن می نمایند. اما با وجود هزاران هزار پروفایل شما چگـونه مـی توانـیـد رقابت کرده و  همسر دلخواه خود را پیـدا نـمـایـید؟ ساده است، می تـوانـیـد از هـمان روشهای...