برچسب شده همسر آزاری

همسر آزاری و خشونت خانوادگی 11
12,036

همسر آزاری و خشونت خانوادگی

خشونت و اعمال آن از معضلات رو به رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمامی گروههای سنی تحت تاثیر آن قرار می گیرند. خشونت خانوادگی به نحوی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان هسر آزاری ، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری و عبارات دیگر توصیف شده است.