برچسب شده همسر مناسب

معیارهای جفت یابی: آیا او جفت شماست؟ 26
22,551

معیارهای جفت یابی : آیا او جفت شماست؟

معیاری که برای انتخاب همسر استفاده می کنید مهمترین مسئله در موفقیت شما در آینده است؛ یعنی پایه و اساس اولویت هایتان که تقریباً انعکاسی از وجود خودتان است. از قدیم باور داشتند که متضادها همدیگر را جذب می کنند اما در دنیای واقعی روابط این به ندرت عمل می کند. البته درست است که همه ما به طریقی متفاوت هستیم اما میزان موفقیت رابطه...
جستجوی مرد ایده آل: تصوری خیالی یا حقیقی؟ 2
7,798

جستجوی مرد ایده آل: تصوری خیالی یا حقیقی؟

آیا مرد ایده آل وجود دارد؟ آیا می توان پیدایش کرد؟ پیدا کردن مرد ایده آل زندگی یکی از حیاتی ترین مسائل در زندگی بعضی از خانم هاست. آنها همواره امیدوار به یافتن او هستند. به عنوان مژده ای به این خانم ها باید بگویم که نگران نباشید، مرد ایده آل وجود دارد و شما می توانید پیدایش کنید. البته همه ی ما در زندگی...