برچسب شده وسواس دارم

وسواس فکری-عملی : وسواس فکری-عملی نکات و دانستنی ها 21
26,252

وسواس فکری-عملی : نکات و دانستنی ها

وسواس فکری-عملی چیست؟ وسواس فکری-عملی بیماری است که در آن فرد افکاری ناخواسته داشته و  اعمالی را بارها و بارها تکرار می کند. همه ی ما در زندگی عادی خود، عادات و روتین های بخصوصی داریم، مثل مسواک زدن دندان هایمان قبل از خواب. اما، افرادی که مبتلا به این روان رنجوری هستند، عادات رفتاری دارند که سد راه زندگی روزانه شان است. اکثر افراد...