برچسب شده وسواس عملی

روش برخورد با افکار وسواسی 0
8,193

روش برخورد با افکار وسواسی

خودخوری نوعی تفکر است که بـواسـطه آن فرد مانند یک موش در قفس بر روی حلقه های گرد یک تردمیـل راه مـی رود و دوباره بـه جـای اول باز مـی گــــردد. بیشـــتر جــــنـبه وسواسی داشته و در مورد شکست هـای گذشته و ابهام های آینده مـعنا پیدا میکند و نهایتاً منجر به صورت پذیرفتن کار خاصی نخواهد شد.
وسواس فکری-عملی : وسواس فکری-عملی نکات و دانستنی ها 21
28,003

وسواس فکری-عملی : نکات و دانستنی ها

وسواس فکری-عملی چیست؟ وسواس فکری-عملی بیماری است که در آن فرد افکاری ناخواسته داشته و  اعمالی را بارها و بارها تکرار می کند. همه ی ما در زندگی عادی خود، عادات و روتین های بخصوصی داریم، مثل مسواک زدن دندان هایمان قبل از خواب. اما، افرادی که مبتلا به این روان رنجوری هستند، عادات رفتاری دارند که سد راه زندگی روزانه شان است. اکثر افراد...