برچسب شده ویژگی افراد موفق

4
9,903

۳۰ ویژگی یک انسان عقلانی

حریم شهروندان را رعایت کند: در نظم صفوف، خود‌پرداز بانک، پارک کردن، نزاکت عمومی، عابر پیاده، صحبت آرام. آنقدر بر قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشدتا نیاز به تایید و تمجید دیگران در خود را، در یک دوره پنج ساله به صفر برساند.
ویژگی های افراد موفق در کار و زندگی 14
16,708

ویژگی های افراد موفق در کار و زندگی

ماهمیشه صداهای بلند را می شنویم، پر رنگ ها را می بینیم، آسان ها را می خواهیم…  غافل از این که خوب ها سخت می آیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند. احتمالا تا به حال با افراد درمانده ای مواجه شده اید که علت ناکامی های خود را نیازهای مالی ، بی عدالتی، وضعیت خانوادگی، شرایط محیطی یا محدودیت های اجتماعی...