برچسب شده پختن سیب زمینی

روشهای پخت مواد غذایی 1
6,820

روشهای پخت مواد غذایی

۱- جوشاندن (BOILING): بـه پـخــتن مواد غذایی در یک مایع در نقطه جوش ۱۰۰ درجه سانتیــگراد اطلاق میگردد. مایـع میتواند آب خـالص و یا همرا با ادویه باشد. این روش مــحدود به سبزیجات و سیب زمینی می باشد. گوشـــت قـرمز، مـاهی و تـخم مـرغ بـدون پـوسـت بـهیـچ وجـه نباید جوشانده گردند زیرا حرارت بالا سبب سفت شدن پروتئین و همچنین از میان رفتن مواد مغذی میگردد. ۲- نیم جوش کردن...
همه چیز درباره سیب زمینی 14
62,059

همه چیز درباره سیب زمینی و انواع آن

سـیـب زمـیـنـی بـا نـام عـلـمـی سـولانـوم تـوبــــروســــوم (solanum tuberosum) یک گـیـاه یـک سـالـه از خــــانـــواده (solanacea) میباشد. گوجه فرنگی، بادنجان و فلفلـهـا نیز جـــزو همین خانواده محسوب میگردند. هندی ها در حدود ۴ هـزار سـال پـیـش نخـستـیـن مـــردمانی بودند که سیب زمـیـنــی را در آمریکای جنوبی در پرو کشت دادند. بیش از هـزار گـونه سیـــب زمینی در سراسر جهان وجود دارد. نام نخست سیب زمینی...