برچسب شده پر خوری

پُرخوری احساسی 1
5,642

پُرخوری احساسی چیست

پُرخوری احساسی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد از غذا بعنوان راهی برای کنار آمدن با احساساتش استفاده می‌کند نه برآوردن گرسنگی. برای همه پیش آمده است، از سر بی‌حوصلگی یک پاکت چیپس را تمام می‌کنیم یا وقتی فردا یک امتحان خیلی مهم داریم، یک جعبه شیرینی را با ولع می‌خوریم. اما اینکار وقتی زیاد تکرار شود، می‌تواند بر وزن و سلامت عمومی شما تاثیر بگذارد.
آیا به غذا اعتیاد دارید؟ 0
4,296

آیا به غذا اعتیاد دارید؟

گاهی از اوقات میبینید که نمی توانید جلوی خوردن چیزی  را در خـــودتان بگیرید، به آن اعتیاد غذایی گفته می شود. اعــتیاد غـذایـــی در شکل ها و انواع مختلف وجود دارد کـه میـتـواند به چاقی بیش از حد، دیابت، جوع و سایر بیماری های خطرناک منجر شود. فهمیدن دلیل ابتلا به این اعتیاد هـای غذایـی کـار سـاده ای نیــست، امـا اگر می بینید که نمـی تــوانید در خوردن چیزی جلوی...
غلبه بر پرخوری احساسی در خانمها
5,353

غلبه بر پرخوری احساسی در خانمها

هر موقع عصبانی یا ناراحت هستید، یا احسـاس تــنهایی و خستگی می کنید، اگر بـه خـوردن رو می آورید، به جای اینکه از خودتان بپرسید، “چه می خـورید؟” بـاید بـپـرسید، “چه چیز شما را می خورد؟” احسـاسات سـرکـوب شده یکی از مهمترین دلایلی است که افراد را به پرخوری مـی کشـانـد. این مسئه به ویژه بین خـانم هــایی که ندرتاً فرصت ابراز احسـاسات خــود را پیدا می کنند، بسیـار دیده می...
خوردن احساسی - کنترل بروی آداب غذایی 0
3,664

خوردن احساسی – کنترل بروی آداب غذایی

آیا مـی تـوانید احسـاسـات خود را کنترل کنید و یا نه، این احساساتتان هستند که زندگی شما را کنترل می کنند؟ آیا تا به حال چنین تجربه ای داشـتـه اید: در کنار میز شام خودتان را خفه می کنید، و آخر شـب و یـا شـایـد روز بــعد زمانیکه به پرخوری خود فکر می کنید به خودتان قــول می دهید که دیگر هیچ گاه یک چنین کاری را تکرار...
معمای صداقت: مردم واقعاً چه می خورند؟ 0
3,543

معمای صداقت: مردم واقعاً چه می خورند؟

یادداشــ‍‍‍‍ت میـزان جـذب غـذایی روزانــه، مهمترین عامل در کاهش وزن است. واقـعیت زنـدگی من به عنـوان یک رئیس دانشگاه شامل برنـامه ی تـمام نشـدنـی از مـهـمـانی هـایـی اسـت کـه ســرشار از غـذاهـا و نـوشیــدنـی هــای هـوس انـگیــز و خـوشمـزه اسـت. اخـیـراً وقتی کنار میزی مجلل پوشیده  از غـذاهـای رنـگارنـگ ایستـاده بـودم، شنیدم که همسر یـکی از هـمکارانم چطور او را درمورد چیزهایی که آن روز خـورده بـود استنـطـاق مـی کرد. این...
آیا به غذا اعتیاد دارید؟ 0
3,046

آیا به غذا اعتیاد دارید؟

گاهی از اوقات میبینید که نمی توانید جلوی خوردن چیزی  را در خـــودتان بگیرید، به آن اعتیاد غذایی گفته می شود. اعــتیاد غـذایـــی در شکل ها و انواع مختلف وجود دارد کـه میـتـواند به چاقی بیش از حد، دیابت، جوع و سایر بیماری های خطرناک منجر شود. فهمیدن دلیل ابتلا به این اعتیاد هـای غذایـی کـار سـاده ای نیــست، امـا اگر می بینید که نمـی تــوانید در خوردن چیزی...