برچسب شده پول و کودک

15 تکنیک آموزشی مدیریت مالی برای کودکان 1
7,269

۱۵ تکنیک آموزشی مدیریت مالی برای کودکان

معرفی پول به کودکان پول تمام انسان ها را – چه کودک و چه بزرگسال- در موقعیتی قرار می دهد که نیاز به تصمیم گیری و انتخاب پیدا می کنند. آموزش، تشویق، و توانا ساختن کودکان در نحوه خرج کردن پول، آنها را قادر می سازد تا بهتر بتوانند درآمدهای خود را در آینده پس انداز کنند و قسمت اعظمی از دارایی های خود را...