برچسب شده پیشرفت کشورها

نقش دولت ها در توسعه اقتصادی: تسهیل‌کننده یا بازدارنده؟ 0
9,071

نقش دولت ها در توسعه اقتصادی: تسهیل‌کننده یا بازدارنده؟

از میان تمامی وظایف دولت، هیچکدام نادرست‌تر از ترویج توسعه اقتصادی نیست. به ندرت می‌توانید یک سیاست‌مدار امریکایی را پیدا کنید که طوری رفتار نکند که انگار دولت وظیفه دارد کار، تجارت، درآمد و سود ایجاد کند. این اشتباه در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی غربی بسیار متداول است. اما ثابت شده است که در کشورهای جهان‌سوم فراگیرتر است و حتی می‌تواند زیان‌آورتر باشد. برای دهه‌های...
اهمیت راهبردهای درازمدت ملی 2
4,333

اهمیت راهبردهای درازمدت ملی

دیدگاه‌ها و راهبردهای توسعه ابزارهایی هستند که برای ساخت آینده یک ملت و برای برانگیختن پیشرفتی مداوم و هدفمند به آن نیاز است. قدرت یک دیدگاه در توانایی آن برای انگیزه دادن و هم‌تراز کردن اهداف، ارتقای آرمان‌های فردی و فراهم آوردن فرصت برای فعالیت‌های جمعی است. بااینکه راهبردهای توسعه در کشورهای مختلف متفاوت است و به مرور زمان تغییر می‌کنند، این راهبردها تعریفی برای...
اصول اقتصاد و تجارت در دنیای مدرن 3
8,569

اصول اقتصاد و تجارت در دنیای مدرن

اصول اقتصادی که مربوط به ایده "اصول زندگی اقتصادی" است. لیست ۱۰ اصل مانکیو (Mankiw) که در زیر به آن اشاره می‌کنیم نمونه خوبی از این دیدگاه است. اینها اصولی هستند که نشان می‌دهد اقتصاد چطور عمل می‌کند (یا باید عمل کند)، ازاینرو، به اقتصاد یا فعالان اقتصادی اشاره دارد. تصور می‌شود که به موازات قوانین یا اصول علوم طبیعی می‌باشند.