برچسب شده چرا باید اهداف خود را بنویسیم

اهمیت نوشتن اهداف و آرزوها برای رسیدن به آنها 21
53,836

اهمیت نوشتن اهداف و آرزوها برای رسیدن به آنها

نوشتن آرزوها و اهداف اولین قدم مهم به سمت دست پیدا کردن به آنهاست. اول به این دلیل که نوشتن آنها محبورتان می کند اهدافتان را تصویرسازی (تجسم) کنید. و دوم به این دلیل که عمل نوشتن آنها، تعهدی نسبت به آنها در شما ایجاد میکند. فقط ۵% از جمعیت جهان واقعاً برای نوشتن اهداف و آرزوهایشان وقت می گذارند شاید به همین خاطر است...