برچسب شده چرا خدا کمکم نمیکنه

فضیلت تکیه کردن به خداوند در مشکلات زندگی 5
15,673

فضیلت تکیه کردن به خداوند در مشکلات زندگی

خسته شده بود. قلبش مالامال از خشم و عصبانیت بود. چرا خداوند جوابش را نمی‌داد؟ چرا از آن موقعیت نجاتش نمی‌داد؟ کم‌کم دعا کردن‌هایش را کمتر کرد. یک روز متوجه شد دیگر به جز دعاهای روزمره‌ای که قبل از غذا خوردن می‌کرد، هیچ دعایی نمی‌کند. متوجه شد که دیگر هیچ انتظاری از خدا ندارد. اعتماد او به بزرگی خدا در گرمای مشکلاتش و سکوت خدا...
چرا بی ‌عدالتی در جهان وجود دارد؟ 15
15,762

چرا بی ‌عدالتی در جهان وجود دارد؟

یک خانواده ممکن است در یک خانه ۸ اتاق‌خوابه زندگی کنند که زمین گلف دارد درحالیکه خانواده‌ای دیگر در یک خانه کوچک دوخوابه در کثیف‌ترین منطقه شهر زندگی می‌کنند. این تضادها همچنان ادامه دارد. شاید نتوانیم به ‌ط‌ور کامل درک کنیم که چرا این تضادها وجود دارند. چیزی در ما می‌گوید این درست نیست، منصفانه نیست، عادلانه نیست. می‌گوییم زندگی برای آنها که بیمارند، فقیرند...