برچسب شده چرا فشارم پایینه

فشار خون - بخش نخست 0
9,005

فشار خون – بخش نخست

فشـار خون به فشاری (نیرویی) اطلاق می گردد که توسط خون به دیواره داخلی رگ ها اعمال می گـردد. یـک نـیــروی پیشرانه می باشد که باعث جریان یافتن خون در رگها می شود و در مبحث فـشار خون بدن معمولا منظور فشار خون شریان هـای بــزرگ همـچون سرخرگ بازویی(BRACHIAL) میبـاشـد. فشـار خـون از دو عـــدد تشکیل یافته که بترتیب معرف فشار سیستولی و دیاستولی میباشند:...