برچسب شده چرا مردها کار خوانه انجام نمیدهند

۲۰ کاری که آقایان متاهل قادر نیستند درست انجام دهند 12
16,347

۲۰ کاری که آقایان متاهل قادر نیستند درست انجام دهند

خانم‌ها همیشه شکایت می‌کنند که شوهرشان فقط وسط فرش را جارو می‌کند و زیر مبل‌ها را تمیز نمی‌کند و بعد تازه با کفش‌های کثیف روی همان راه می‌رود! شستشوی لباس‌ها، جارو کشیدن و شستن ظرف‌ها کارهای اصلی هستند که مردها نمی‌توانند با انجام آن رضایت همسرشان را جلب کنند. درست مرتب نکردن کوسن‌های روی مبل، بد صاف کردن روتختی و تمیز کردن روی کابینت‌ها هم...