برچسب شده چطوری در عکس خوب بیفتیم

خوب افتادن در عکس : 4 قدم اصلی 2
18,330

خوب افتادن در عکس : ۴ قدم اصلی

این مشکل خیلی از افراد است: خیلی از افراد واقعاً نمی توانند عکس های خودشان را تحمل کنند و احساس می کنند که در عکس ها، بدترین قیافه و وضعیت ممکن خود را پیدا می کنند. این مشکل در خانم ها بیشتر دیده می شود اما به این معنی نیست که آقایان نخواهند هر چند وقت یکبار عکسی بگیرند که با دیدن آن اعتماد به...