برچسب شده چطور با ناامیدی مقابله کنید

چطور با ناامیدی مقابله کنید 25
19,943

چطور با ناامیدی مقابله کنید

آدمها هر روز با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. در این زمانی که مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد، به ایمانتان تکیه کنید و بدانید که خداوند بزرگتر از آن سختی‌هایی است که برایتان پیش آمده است. امید اعتمادی است که همه ما دوست داریم داشته باشیم. اولین کاری که بعد از احساس ناامیدی انجام می‌دهید چیست؟ به زانو می‌افتید و دعا می‌کنید و حکمت خدا را...
امیدواری، سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی می سوزیم 9
7,697

امیدواری، سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی می سوزیم

قاضی دادگاه بود، بعد از خدمتی طولانی غریب به سی سال، حالا داخل تاکسی نشسته بود و با شگفتی به حکم بازنشستگی اش زل زده بود. داشت با خود فکر می کرد که بهترین تجربه ای که طی این سی سال از سرگذشت مردمی که برای آن ها قضاوت کرده، به دست آورده بود چیست. بعداز تاملی طولانی بی درنگ لبخندی زد و دفتر خاطرات...
لحظات ناامیدی را پشت سر بگذاریم 1
5,146

لحظات ناامیدی را پشت سر بگذاریم

عواملی که باعث بروز احساسات منفی در ما میشوند، معمولاً نشانگر هستند تا سببی، اختلاف میان شما با یک دوست و یا یک عزیز، یک مشکل جسمی، یک مانع و یا یک خبر ناگوار در روزنامه. هرگاه دلگیر و ناامید شدید، این دو پرسش را از خود بپرسید: ۱-رویداد برانگیزنده این احساس در شما چه بوده است؟ ۲-و اینکه این رخداد با چه چیزهایی مرتبط...