برچسب شده چطور ریلکس کنیم

قدرت تمرینات تمدد اعصاب 13
11,164

قدرت تمرینات تمدد اعصاب

بزرگترین مانع برای تمرینات تمدد اعصاب، مشغله زندگی است. ما آنقدر درگیر کارهای مختلف می‌شویم که گاهی می‌بینید چند کار را به طور همزمان انجام می‌دهیم و بعد آگاهانه یا ناآگاهانه می‌بینیم که همه کارهایمان از خودمان اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. انجام همه کارهای زندگی اولویت بالاتری نسبت به صرف وقت برای برقراری ارتباط با درون خودمان پیدا می‌کند. و بعد که بالاخره برای این...