برچسب شده چطور کلسترول خود را کاهش دهیم

کلسترول چیست؟ 0
4,417

کلسترول چیست؟

کلسترول جزء لیپیدها است. لیپیدها جزء مواد چربی هستند که توسط جریان خون منتقل می شوند و در این عمل به پروتئین ها می چسبند و لیپوپروتئین ها را تشکیل می دهند. بعضی از این انواع خوب هستند مثل لیپوپروتئین های قرمز، با چگالی بالا که HDL نامیده می شوند. وقتی این اصطلاحات در مغزتان خوب جا بیفتد، درک بهتری از عدد کلی کلسترولتان خواهید...
کلسترول و تری گلیسریدها چیستند؟ 3
12,666

کلسترول و تری گلیسریدها چیستند؟

کلسترول چیست؟ کلسترول ماده ای است از جنس چربی  که به دسته ای از چربی ها بنام استروئید ها تعلق دارد. وظایف کلسترول در بدن: ۱- در ساختار غشاء سلولی نقش کلیدی دارند. (ساخت وترمیم دیواره سلولی) ۲- تولید صفرا (متابولیسم چربی ها) ۳- پیش ماده ویتامین D است (در حضور نور خورشید و آنزیم های خاص تبدیل به ویتامین D میگردد) ۴- سنتز هورمونهای...