برچسب شده چهره خوانی

چهره خوانی 0
5,223

چهره خوانی چیست و روشهای انجام آن کدام است

چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است. شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق و پیچیدگیهای بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی ما در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده می کنیم.  چهره خوانی چیست؟ بشر...
قضاوت شخصیت از روی چهره - چهره خوانی 0
7,316

قضاوت شخصیت از روی چهره – چهره خوانی

اگر زیاد اهل فیلم نگاه کردن باشید، حتماً به خوبی میـدانـید که اکـثر فیلم ها، جدیداً یکنواخت شده اند و دارای پیش فرض های کـلیشه ای کـم و بیـش یـکسانی هستند. چهره های قهرمانان خـانم در اغـلـب فـیلم های دراماتیک غالباً خوش سیما و دارای وجهه دخترانه می باشد. هنرپیشه های نقش اول نمایش های جـنـگی نـیز دارای صورت هـای خشـن و ابــروهــای درهم تنیده هستند. برای مثال می توان...
متولدین ماه های و نوع قهوه ترجیهی 0
5,640

متولدین ماه های و نوع قهوه ترجیهی

برج حمل (فروردین) یک کلام، ختم کلام…سه فنجان اسپرسو حال قوچ ما را حسابی جا میاره! برج ثور  (اردیبهشت) کاپوچینو…البته فنجانش حتماً باید اعیونی باشه. می دونید که متولدین این ماه چقدر مادی گرا هستند!   برج جوزا (خرداد) همه چیز باید دوتایی باشه! متولدین این ماه یک فنجان شیر قهوه ی دوبل سفارش می دهند. برج سرطان (تیر) متولدین این ماه که افرادی راحت...
فال درخت 0
5,991

فال درخت

– درخت  بلوط  (شجاع) ۱ فروردین طبعی قوی دارند، دلیر و نیرومند هستند و در کارها بسیار سختگیر و مستقل عمل میکنند. حساس بوده و به تغییر علاقه ای ندارند. همیشه پایشان را روی زمین نگاه می دارند و اهل عمل هستند. – درخت فندق  (غیرعادی) ۲ الی ۱۱ فروردین ۲ الی ۱۱ مهر دلربا، بی صبر و خیلی فهیم هستند. مبارزی فعال برای جنبش...