برچسب شده چه کسی خدا را خلق کرد

اثبات علمی روز قیامت و زنده شدن مردگان (معاد) 11
25,505

اثبات علمی روز قیامت و زنده شدن مردگان (معاد)

بنام خدا {{(وگویند) آیا آنگاه که مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا برانگیخته می شویم؟}} سوره صافات آیه ۱۶ مقدمه: همان طور که ما انسان ها با میل و رغبت خودمان بوجود نیامده ایم با میل و رغبت خودمان هم نمی میریم. هنگامی که ما مشغول کارهای روزانه مان هستیم مسخره به نظر میاید که همه این چیزها در نهایت پایان میپذیرد.همه مذاهب بزرگ...
اثبات علمی: چرا خداوند خالقی ندارد؟ 39
40,720

اثبات علمی: چرا خداوند خالقی ندارد؟

این سوال بسیاری از فلاسفه و شک گرایان مذهبی است. اما در تعریف خدا گفته می شود که خدا خالق غیرمخلوق جهان است پس این سوال که چه کسی خدا را خلق کرده است غیرمنطقی است، درست مثل اینکه بپرسیم مرد مجرد شوهر کیست. نوع پیشرفته تر این سوال می تواند این باشد: اگر وجود جهان به یک علت نیاز دارد، چرا وجود خدا به...