برچسب شده چیز تازه

چگونه هر روز چیز تازه‌ ای یاد بگیریم؟ 11
16,570

چگونه هر روز چیز تازه‌ ای یاد بگیریم؟

دلایل زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند یاد گرفتن یک چیز جدید در روز بسیار مفید است اما بهترین دلیل آن هیچ ارتباطی با عملی بودن آن چیزها ندارد—ما موجوداتی علم‌آموز هستیم و یادگیری بخشی از انسان بودن ما است و زندگیمان را ارزشمند می‌کند. آیا آرزو دارید وقتی دوستانتان از شما می‌پرسند، "امروز چه یاد گرفتی؟" پاسخی به جز "هیچ چیز" برای آنها داشته...