برچسب شده کف لگن

تقویت عضلات کف لگن - تمرینات کیگل 51
137,563

تقویت عضلات کف لگن – تمرینات کیگل

تمرینات کیگل : عضلات کف لگن (pelvic floor muscles) تشکـیل یافته است از عضلات (levator ani) و (coccygeus) این دو عضله به عضله (pubococcygeus) و یا به اختصار (pc) نیز نامیده میگردد که از استخوان شرمگاهی (pubic bone) آغاز و تا استخوان دنبالچه (coccyx) ستون فقرات امتداد یافته است. وظایف عضلات کف لگن: ۱-به عنوان پشتیبان و تکیه گاه اندامهای لگن (مثانه، راست روده، رحم،...