برچسب شده کنترل احساس

چگونه کنترل احساساتتان را به دست گیرید 3
9,120

چگونه کنترل احساساتتان را به دست گیرید

خیلی مهم است که بتوانید کنترل احساساتتان را به دست گیرید اما سرکوب کردن آنها یا نادیده گرفتنشان کاملاً متفاوت از این قضیه است. سرکوب کردن احساساتتان ممکن است باعث بروز اختلالات جسمی و احساسی در شما شود. میلیون ها راه برای احساس کردن وجود دارد اما دانشمندان احساسات انسانها را به چند احساس اصلی تقسیم بندی کرده اند: لذت، پذیرش، ترس، تعجب، ناراحتی، تنفر،...
احساسات خود را کنترل کنید 0
6,188

احساسات خود را کنترل کنید

ایـن بار میخواهیم درسی از کتاب تلنگرهای زندگی را برای شـما بازگو کنیم. ماجرای جالبی است. در رستوران مــحل بودیم که ناگهان یکی از مشتری هـا خونـسردی خــود را از دست داد و و کلماتی را بر زبان آورد که نباید میگفت. جریان از این قرار بود: مشتری: من این صورتحساب لعنتی رو پرداخت نمیکنم. متصدی: عذر می خـوام، امـا تـمـام افـراد ملزم به پرداخت صورتحسابشون هستند مشتری: شنیدی چی...