برچسب شده کوآنتوم

آیا در جهان هستی همه چیز به هم مرتبط است؟ 5
6,526

آیا در جهان هستی همه چیز به هم مرتبط است؟

وجود یک شبکه اولیه از انرژی که بدن‌های ما، دنیا و همه چیز در جهان را به هم وصل می‌کند، درها را به سمت یک احتمال قوی و رازآلود باز می‌کند و نشان می‌دهد که ممکن است ما چیزی بیش از یک تماشاچی ساده باشیم که از یک مقطع کوتاه زمانی در خلقتی که در حال حاضر وجود دارد، عبور می‌کند.