برچسب شده کودک آزاری

9
8,304

علائم هشدار دهنده کودک ‌آزاری

علائمی که نشان می‌دهد فردی بزرگسال از رابطه خود با یک کودک برای مقاصد جنسی استفاده می‌کند چندان آشکار نیست. ممکن است از طریقه بازی کردن آنها با کودک احساس ناراحتی کنیم یا اینکه به نظر برسد همیشه به دنبال این هستند که با آن کودک تنها باشند. در مواقع زیر رفتار فردی بزرگسال با کودک جای نگرانی خواهد داشت:
سوءاستفاده جنسی کودکان:آگاهی پیشگیری بهبودی
6,706

سوءاستفاده جنسی کودکان:آگاهی پیشگیری بهبودی

تاثیر آزار جنسی در کودکان چیست؟ کودکان و نـوجوانانی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند، می تـواننـد از یـک سـری اختـلالات روانـــی و رفتاری با شـدت کم و زیاد هم در کوتاه مدت و هم در دراز مـدت رنـج بـبـرنـد. از جـمله ایـن مشـکلات مـی تـوان بـه افـسردگـی، اضطـراب، احساس گناه، ترس، اختلالات جنسی، و گوشه گیری اشـاره کرد. بستـه بـه شـدت حـادثـه، قــربانیان آزار و اذیت جنسی...
کودک آزاری و روشهای پیشگیری از آن 1
5,310

کودک آزاری و روشهای پیشگیری از آن

انتظار می رود که بزرگسالان به بچه ها کمک کرده و همواره آنها را تشویق نمایند؛ درست است؟ آنها باید به بچه ها کمک کنند تا کارهای مختلف از جمله طرز برخورد صحیح با دیگران را آموزش ببینند، و نقاط مثبتشان را نیز تقویت نمایند. اما تمام افراد بررگسال، نسبت به کودکان برخورد مناسبی از خود نشان نمی دهند. برخی از آنها به جای کمک...