برچسب شده گره خوردن زبان

گره خوردن زبان 7
17,437

عارضه گره خوردن زبان

گره‌خوردن زبان به‌خاطر کوتاهی لگام ایجاد می‌شود که حرکت زبان را محدود می‌کند.  خیلی از کودکانی که به این مشکل مبتلا هستند به‌راحتی شیر می‌خورند (چه شیر مادر و چه شیرخشک) اما درصورت سفت بودن گره‌خوردگی زبان توانایی نوزاد برای خوردن شیرمادر و دربرخی موارد شیرخشک، مختل می‌شود. نام پزشکی گره‌خوردگی زبان، آنکیلوگلوسیا (ankyloglossia) نام دارد.