برچسب شده یک عادت را چگونه ترک کنیم

چگونه عادت های بد خود را تغییر دهیم؟! 3
23,412

چگونه عادت های بد خود را تغییر دهیم؟!

تکرار عادت موجب سکون می شود و خلاقیت و پیشرفت را از بین می برد، هرگاه که ماکاری را بدون دقت و انگیزه کافی انجام می دهیم یا عقاید، عادت ها و تجارب خود را با تعصب زیاد در کاری اعمال می کنیم، کم تر به این فکر هستیم که تغییر مثبتی در روند اجرای کار به وجود آوریم و ایراد و اشکال آن را...