برچسب شده 13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها

نقش دولت ها در رشد اقتصادی 0
2,779

نقش دولت ها در رشد اقتصادی

در دنیای مدرن، مشارکت دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی دیگر موضوع بحث نیست. آزادی نیروهای اقتصادی، حتی در کشورهای سرمایه‌داریِ بسیار توسعه‌یافته، اغلب موجب بیکاری گسترده و بی‌ثباتی سیستم اقتصادی می‌شود. در کشورهای پیشرفته، برای تضمین ثبات اقتصادی و اشتغال کامل منابع، مداخله‌ی دولتی صورت می‌گیرد. در کشورهای در حال توسعه که به‌شدت برای از میان برداشتن فقر  و دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی تلاش می‌کنند...
نقش دولت ها در توسعه اقتصادی: تسهیل‌کننده یا بازدارنده؟ 0
9,390

نقش دولت ها در توسعه اقتصادی: تسهیل‌کننده یا بازدارنده؟

از میان تمامی وظایف دولت، هیچکدام نادرست‌تر از ترویج توسعه اقتصادی نیست. به ندرت می‌توانید یک سیاست‌مدار امریکایی را پیدا کنید که طوری رفتار نکند که انگار دولت وظیفه دارد کار، تجارت، درآمد و سود ایجاد کند. این اشتباه در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی غربی بسیار متداول است. اما ثابت شده است که در کشورهای جهان‌سوم فراگیرتر است و حتی می‌تواند زیان‌آورتر باشد. برای دهه‌های...
اهمیت راهبردهای درازمدت ملی 2
4,460

اهمیت راهبردهای درازمدت ملی

دیدگاه‌ها و راهبردهای توسعه ابزارهایی هستند که برای ساخت آینده یک ملت و برای برانگیختن پیشرفتی مداوم و هدفمند به آن نیاز است. قدرت یک دیدگاه در توانایی آن برای انگیزه دادن و هم‌تراز کردن اهداف، ارتقای آرمان‌های فردی و فراهم آوردن فرصت برای فعالیت‌های جمعی است. بااینکه راهبردهای توسعه در کشورهای مختلف متفاوت است و به مرور زمان تغییر می‌کنند، این راهبردها تعریفی برای...
۴ عامل رشد اقتصادی در کشورها 7
8,022

۴ عامل رشد اقتصادی در کشورها

رشد اقتصادی چطور اندازه‌گیری می‌شود؟ رشد اقتصادی یک کشور با تولید ناخالص داخلی آن کشور در یک سال سنجیده می‌شود. برای اینکه کشوری تولید ناخالص داخلی بالایی داشته باشد، باید از طریق آموزش و پرورش در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کند و محصولاتی تولید کند که برای فروش در داخل یا خارج از کشور ارزشمند باشند.
خود محوری ، ترمز پیشرفت جامعه 3
10,750

خود محوری ، ترمز پیشرفت جامعه و انسانها

خود محوری که یکی از جنبه های خود خواهی محسوب میشود به معنی این است که هر کس تمایل دارد مجموعه شرایط همسو با منافع شخصی خود باشد و آنچه که اتفاق می افتد منتهی به ارتقای وضعیت کنونی اش گردد. اولین نمودهای خود محوری معمولاً در دوران کودکی رخ می دهد و تحت تاثیر محیط افزایش می باید. کودکی که می پندارد مرکز توجه...
13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها 5
9,164

۱۳ عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها

ساختارهای مدیریتی  بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در...
عدم مطالعه: علت اصلی عدم موفقیت 1
5,776

عدم مطالعه: علت اصلی عدم موفقیت

اگر پاسخ این سؤال را بدهید، می توانم با احتمال ۹۵% بگویم که در زندگی به موفقیت می رسید و یا شکست می خورید: “آیا بیشتر برای سرگرمی مطالعه می کنید؟” مطالعه، آن هم برای سرگرم شدن، یکی از بهترین راههای بدست آوردن آرامش و فرار از استرس های روزانه است. در عین حال باید در نظر داشته باشید در جامعه ای که درآمد شما...